top of page

SmeTu z.s.

Profilovka.jpg
O nás: Welcome

NAŠE AKCE

 • Uraželína Nenejáčková a Špuntík Naprdlý
  Uraželína Nenejáčková a Špuntík Naprdlý
  čt 30. 9.
  aplikace Hravýlety
  30. 9. 2021 8:00 – 15. 4. 2022 16:00
  aplikace Hravýlety
  30. 9. 2021 8:00 – 15. 4. 2022 16:00
  aplikace Hravýlety
  Staňte se hrdinou originálního příběhu a bavte se při řešení hádanek a hraní si v přírodě. Vstupte do světa sourozenců, kteří neumějí pracovat se svými emocemi. Během cesty poznávají různé druhy emocí a nové možné způsoby řešení situací.
 • Bolavý pidižvík - outdoorová hra
  Bolavý pidižvík - outdoorová hra
  čt 30. 9.
  aplikace Hravýlety
  30. 9. 2021 8:00
  aplikace Hravýlety
  30. 9. 2021 8:00
  aplikace Hravýlety
  Staňte se hrdinou originálního příběhu a bavte se při řešení hádanek a hraní si v přírodě. Pidižvíka rozbolela hlava, utekl z domova ve snaze najít tiché místo k odpočinku. Cestou ale tropí samé nepříjemnosti. Podaří se Vám ho včas zastavit?
logo vector.png

 SmeTu z.s.

Veřejně prospěšný spolek

Účelem spolku je podpora rodinného života a mezigeneračních vztahů pořádáním aktivit s důrazem na tradice a zvyklosti daného regionu, s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny a za účelem aktivizace občanské společnosti.

Činnosti spolku

 • příprava, organizace a realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních aktivit pro rodiny i širokou veřejnost;

 • vytváření prorodinného klimatu a mezigenerační solidarity ve společnosti organizováním akcí dětí s rodiči ve snaze stmelování vzájemných vazeb a posilování funkce rodiny ve vazbě na trávení volnočasových aktivit jejich dětí;

 • komunikace a navazování partnerství se státní správou, samosprávami, soukromým sektorem, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi a dobrovolnými aktivitami občanů;

 • navazování přeshraniční mezinárodní spolupráce;

 • podpora regionálních tradic ve vztahu ke zlepšení kulturního a společenského klimatu a rozvoje města a regionu;

 • realizace společenských akcí vedoucích k aktivizaci komunity, rozvoji zdravé, demokratické a dynamické občanské společnosti a k podpoře zájmu občanů o řešení věcí veřejných;

 • realizace daných projektů a akcí s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny.

Dotazník 

Dotazník spolku SmeTu z.s. je určen obyvatelům okresu Tachov. Pomůžete nám zjistit, jaké typy aktivit byste uvítali a na které z našich cílů se máme nejvíce zaměřit. Můžete zaškrtnout více odpovědí, vítáme vlastní nápady. Pro vyplnění přejděte na tento odkaz: 

dotazník.png
bottom of page